การรักษาโรคซึมเศร้า

เข้าใจความเป็นจริงของที่อยู่แห่งชีวิตและเรียนรู้ที่จะอยู่ได้

ทุกข์กับสิ่งอุปโลกษณ์ มีอันใดควรค่าให้ทุกข์อย่างจริงจัง

เศร้าต่อความโหยหาถึงความสุขที่เคยมี

อย่าท้อและจงเข้าใจความเป็นจริงของจิตที่ต้องใช้เวลา

ยืนหยัดความพรากจากให้ได้ดั่งลูกสิงโต

เข้าใจทุกอย่างแต่ยังไม่หาย

ควรเห็นค่าและให้เกรียติสิ่งรอบตัว

ต้องจัดการกับความเคยชิน

ความปราถนาอย่างแรงกล้า ที่จะรักษาตัวให้หายคือสิ่งสำคัญที่สุด

ฝึกฝนการใช้ชีวิตใหม่ คือยารักษาที่วิเศษและมีพลัง

จงกำจัดทัศนคติผิดๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์

การเรียนรู้ยอมรับปล่อยวาง

ภาวะอารมณ์เปราะบางเรื้อรัง

จงกล้ายอมรับความจริง ของสภาพนิสัยจิตใจตัวเอง

การรู้ทันรหัสเริ่มแรกของความคิดที่จะชักนำสู่ความฟุ้งซ่าน

ทุกข์เพราะนิสัย มุมมองความคิด

จงอย่ายอมเป็นคนประสาท

เริ่มต้นรักษาตัวโดยไม่รอให้ใครมาเข้าใจ

บำบัดอาการอกหัก

ประเมินอาการอกหัก

จงปลูกฝังปฏิกริยาต่อแวดล้อมและวัตถุใหม่

ความฝืนและความล้ายิ่งเติมความเจ็บปวด

ยิ่งทระนงยิ่งไม่ยอมรับตัวเอง จะยิ่งหลงทาง

อย่าให้ความเหงาเป็นตัวร้าย

อย่าเสื่อมต่ำเพราะความผิดหวัง

อย่าจมในความอ่อนแอจนกลายเป็นคนน่าเบื่อหน่าย

หยุดซักซ้อมใคร่ครวญหาความถูกผิด

อย่าให้คนที่รักไม่จริงมาปั่นหัวคุณได้

ความยอมจมกับความทุกข์เพราะหวงและเสพติดฟิลลิ่งที่ซาบซึ้ง

ความสันโดษ ไม่ใช่เรื่องที่เลวร้าย

ระวังมนต์เพลงที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์อกหัก

ไม่พรากจากกันวันนี้ก็พรากจากกันวันหน้า

อย่าเชื่อว่าตนเองไม่มีค่า จากคำกล่าวหาของผู้อื่น

อย่าบูชาคนรักมากเกินกว่าความเป็นจริงของมนุษย์

มองให้ถ่องแท้ รักหรือหลง

การรักษาใจในยามอกหักถึงขั้นโรคซึมเศร้า 2

การรักษาใจในยามอกหักถึงขั้นโรคซึมเศร้า 1

คู่มือเตือนสติ

เข้าใจความเป็นจริงของจิตและอย่าท้อ

ระวังความกล่าวโทษฝังคับแค้นอย่างผิดๆ

ระวัง ความเลวร้ายมันชอบสิงสู่คนที่สภาพจิตใจไม่ปรกติ

รู้เท่าทัน ทำความเข้าใจกับภาวะอยากฆ่าตัวตาย

การตัดสินใจชั่ววูบที่พลั้งพลาดคืออะไร?

ฝึกจิตสมาธิอารมณ์

กลับไปเป็นตัวของตัวเอง เรียกพลังในวันเก่ามาช่วยฟื้นฟู

การฝึกเจริญสติ

การฝึกฝนจิตวิญญาณ

การเพ่งมองจิตใจทุกข์เศร้า ให้มองเห็นเป็นสารเคมี

การสัมผัสรูปอารมณ์ให้คมชัด

ข้อคิดปรัชญาศาสนา

อู๋เหวย แนวทางแห่งเต๋า ธรรมชาติบรรเทาทุกข์

บำบัดด้วยวิถีแห่งเซ็น

แง่คิดของความอดทนในอิสลาม

หนทางแห่งความรักและเมตตาธรรม ในศาสนาคริสต์

มองให้เห็นบ่อเหตุของความทุกข์

คำคมสอนใจ

อย่าเกลียดความเป็นจริง ตราบที่ยึดเอาตนเองเป็นที่ตั้งของของความเป็นจริง

ทุกข์กับสิ่งอุปโลกษณ์ มีอันใดควรค่าให้ทุกข์อย่างจริงจัง

จะสุขจะทุกข์นั้นขึ้นกับความมีใจอยู่ร่วม

ไขว่คว้ายากมิใช่แปลว่ามีค่ามากเสมอไป

จงมองอดีตด้วยจิตใจของวันนี้ที่เติบโต

ฝึกเห็นโลกด้านบวก

ทุกข์สุขล้วนต้องเจอแต่อยู่ที่มองอะไร

บางสิ่งที่มีแม้ไม่ดีเท่าสิ่งเก่า แต่ก็มิได้แปลว่านั่นไม่ใช่สิ่งสุข

จงเปิดพลังปูพื้นฐานสุขจากสิ่งรอบตัว

ความสุขคือสิ่งสำคัญที่ควรฝึกฝน

ยิ้มให้เก่ง

ปลุกกำลังใจให้ตัวเรา

ครอบครัวมีความหมายมีกำลังใจ

ของขวัญปลอบใจของชีวิตที่อ้างว้าง

อย่าให้ความทุกข์เศร้ามาบังอาจทำลายชีวิตเรา

จงรู้ค่าของเวลาให้ถ่องแท้

ลดความครุ่นคิดเรื่องส่วนตัวลง แล้วหันมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

คู่มือผู้ดูแลผู้ป่วยซึมเศร้า

ทางเลือกต่างๆในการรักษาอาการเครียด

อุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยในการรักษาอาการซึมเศร้า

เลือกแพทย์ผิด ยิ่งแย่หนักไปกว่าเก่า

เข้าใจสภาวะภายในที่เกิดขึ้นของผู้ป่วย

อย่าพยายามฝืนให้เขาแกร่ง ในสภาวะที่ไม่เหมาะแก่เวลา

ต้องอดทนต่อข้อเสียของผู้ป่วย ร่วมฝ่าฟันสถานการณ์นี้ไปให้ได้

ควรปล่อยให้ผู้ป่วยได้อยู่คนเดียวบ้าง

ดูแลสุขภาพในช่วงซึมเศร้า

ควรทานวิตามินบีเป็นประจำ โดยเฉพาะในภาวะโรคเครียดหรือซึมเศร้า

เบื่ออาหาร เพราะความเครียด

โรคกระเพาะจากความเครียด

อาการมือเย็นเท้าเย็น จากความเครียด

3อาการสำคัญ ในโรคซึมเศร้าซึ่่งต้องตระหนัก

ระวังโรคกระดูกผุกร่อน จากโรคเครียดเรื้อรัง

รับมือสถานการณ์เครียด

หนี้ท่วม

ประเมินอาการอกหัก

ควรทานวิตามินบีเป็นประจำ โดยเฉพาะในภาวะโรคเครียดหรือซึมเศร้า

จงปลูกฝังปฏิกริยาต่อแวดล้อมและวัตถุใหม่

ทุกข์สุขล้วนต้องเจอแต่อยู่ที่มองอะไร

หนี้ท่วม