แง่คิดของความอดทนในอิสลาม

Tagged:

แง่คิดของความอดทนในอิสลาม

มีบทความบทหนึ่งในเนื้อหาที่เกี่ยวกับ ศาสนาอิสลามที่เล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ ครั้งหนึ่งโดยกล่าวถึง

รายงานจากท่านอนัส บิน มาลิก ซึ่งมีเนื้อหาระบุว่า :

ท่านนบี ได้เดินผ่านสตรีผู้หนึ่งที่กำลังร้องไห้อยู่ที่หลุมฝังศพ ท่านนบีจึงได้กล่าวกับนางว่า :

          จงยำเกรงอัลเลาะห์ และจงอดทนเถิด

นางจึงได้กล่าวตอบว่า :

          เจ้าจงไปให้ไกลๆฉันเลย เจ้ามิได้ประสบเคราะห์กรรมเช่นเดียวกับที่ฉันได้ประสบนี่(สตรีผู้นี้ไม่รู้จักท่านนบีมาก่อน)

ดังนั้นจึงมีคนบอกกับนางว่า :

          แท้จริงเขาผู้นั้นคือ ท่านนบี

นางจึงได้ไปที่ประตูบ้านของท่านนบี และพบว่าประตูบ้านของท่านนบีไม่มีใครเฝ้าอยู่ นางจึงได้กล่าวกับท่านรอซูลในเชิงขอโทษว่า :

          ฉันไม่รู้จักท่านมาก่อน

ท่านนบี จึงกล่าวว่า :

          การอดทนที่แท้จริงนั้น คือการอดทนในวินาทีแรกที่ประสบกับเคราะห์กรรม

บันทึกโดยอิมามบุคอรีย์

 

ความอดทน

หลังจากที่ผู้เขียนได้อ่านบทนี้ รู้สึกว่าบทความนี้ให้แง่คิดที่ดีมาก แม้ว่าผู้เขียนจะมิได้นับถือศาสนาอิสลามก็ตาม แต่ก็รู้สึกว่า แง่คิดนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวิถีทางของตนได้

   ความอดทนตั้งแต่การพบเจอชะตากรรมในครั้งแรกนั้น คือสิ่งที่พิสูจน์และฝึกฝนความอดทนในตัวของเราได้เป็นอย่างดี

หลายๆสิ่งนั้นหากว่า เราพบเจอกับสิ่งนั้นบ่อยๆซ้ำๆ  ครั้งต่อๆไปมักจะเริ่มอดทนได้มากขึ้น และไม่รู้สึกยากเหมือนครั้งแรก และใช้ความอดทนน้อยลง แต่มันไม่ได้หมายถึงว่าเราจะสามารถ อดทนได้กับสิ่งชนิดใหม่

ซึ่งอะไรก็ตามที่เราพบเจอเป็นครั้งแรกนั้น และเราสามารถรวบรวมใจให้อดทนในวินาทีแรกได้นั่นคือการฝึกฝน ให้จิตตนเองมีพลังที่แท้จริงจากข้างใน ไม่ว่าเราต่อไปเราจะเจอกับอะไรเป็นครั้งแรกเราก็มีแนวโน้มที่จะอดทนได้เสมอ

ความอดทนก่อเกิดผลดีหลายประการต่อชีวิต  และสำคัญที่สุดคือ จิตที่ใช้สนับสนุนความอดทนต้องเป็นจิตที่ดี อย่าหลงผิดใช้จิตก้าวร้าวหรือแรงแค้นหรือจิตด้านมืด เป็นปัจจัยในการรวมพลังอดทน และเมื่อเราเลือกใช้จิตที่ประเสริฐ ฝึกฝนสติกับปัญหาได้ดีขึ้น ชีวิตเราก็จะยิ่งมีแสงสว่างมากขึ้น

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).