จงมองอดีตด้วยจิตใจของวันนี้ที่เติบโต

Tagged: ,

หมายความถึง

ในวันที่คุณรักษาจิตใจจนหายดีแล้ว

 และในวันใดที่เผลอใจ มองเรื่องราวที่ปวดร้าวในอดีต

จงมองด้วยมุมมองของปัจจุบัน

มองอย่างคนที่เติบโตแล้ว

และจงมองอย่างแข็งแกร่ง

อย่าเอาใจไปอ่อนไหวตามสภาวะการในอดีต

ซึ่งโดยปรกติแล้วคนทั่วไปหลายๆคน เวลาที่นึกถึงเรื่องอดีต ก็มักจะเผลอใจมองสิ่งต่างๆด้วยความรู้สึกร่วมเดียวกับตัวตนในวันวาน

แต่สำหรับอดีตที่ปวดร้าว ที่เจ็บช้ำ

คุณต้องเตือนสติตัวเองว่าในวันนี้คุณไม่ใช่คนเดิมแล้ว

จิตใจ

คุณมีการพัฒนาจิตใจนิสัย เรียนรู้โลกมากขึ้น  จิตใจของคุณเติบใหญ่แล้ว

คุณมองตัวตนของตัวเองในอดีตที่เคยอ่อนแอเปราะบางฟูมฟาย ประดุจดั่งนั่นไม่ใช่ตัวคุณอีกต่อไปแล้ว

มองอย่างเข้าใจตัวเองในอดีต แต่ไม่ใช่มองอย่างรู้สึกร่วมประดุจเป็นตนเอง

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).