จงมีสติกับสิ่งรอบตัว เหมือนที่เราขับรถแล้วมองกระจกหลังบ่อยๆตลอดเวลา

จงมีสติกับสิ่งรอบตัว เหมือนที่เราขับรถแล้วมองกระจกหลังบ่อยๆตลอดเวลา

 

ประโยคนี้หมายถึง

การครองสติอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่สิ่งที่ยาก  หากเราชินแล้วเราจะทำได้ ดั่งที่เราขับรถ
เราต้องมองทั้งกระจกหน้า กระจกมองหลัง กระจกข้าง เท้าเราเหยีบคันเร่งสลับเบรค
มือเราเข้าเกียร์
เมื่อเราฝึกจนเราชิน สิ่งยุ่งยากก็กลายเป็นสิ่งง่ายๆ ทำได้โดยสัญชาติญาณ
หากเรามีระบบสติ ที่ดีเลิศ เราขยับกลไกลที่มีคุณภาพเสมอ ชีวิตเราก็จะมีคุณภาพ

 

กำลังใจ

 

เขียนโดย เจ็ดผู้ว่าง่าย

setmem

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).