ไขว่คว้ายากมิใช่แปลว่ามีค่ามากเสมอไป

Tagged:

ไขว่คว้ายากมิใช่แปลว่ามีค่ามากเสมอไป

ประโยคนี้เป็นข้อคิดที่เหมาะจะเตือนสติ สำหรับผู้ที่ผิดหวังซึมเศร้า รุนแรงกับการผิดหวังในสิ่งที่หวังใฝ่

หรือสญเสียในสิ่งที่ตนมองว่าหายาก ครอบครองยาก

ซึ่งจริงๆแล้วโลกเรานี้ สิ่งใดๆก็ตามที่ไขว่คว้ายาก เสาะหายาก ครอบครองยาก หรือห่างไกล หรือไม่เหมาะสมกับเรา นั้น มิได้จะแปลว่ามีค่าเสมอไป

อาจจะยากสำหรับเรา แต่อาจไม่ยากสำหรับผู้อื่น

อาจจะยากสำหรับผู้อื่นและเรา

แต่ก็ไม่ยากสำหรับสรรพสิ่งอื่น

อีกทั้งโลกเรายังมีหลายสิ่งหลายอย่าง ที่ หาสาระคุณค่ามิได้ แม้ว่าจะเป็นสิ่งหายากก็ตาม

มีค่า

 

 

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).