ระวังความกล่าวโทษฝังคับแค้นอย่างผิดๆ

ระวังความกล่าวโทษฝังคับแค้นอย่างผิดๆ

 

กระบวนการแบบหนึ่งที่ผู้คนมากมายมัก จะใช้เป็นการระบายความทุกข์ใจนั้นก็คือ “การหาใคร่ครวญหาสาเหตุเพื่อจะกล่าวโทษ”

นับเป็นเรื่องแปลกพิกลพอสมควรสำหรับกลไกล ความคิดของมนุษย์หลายๆคน ระบบความคิดที่มีความเชื่อว่า  การหาสิ่งที่ตนเองสามารถกล่าวโทษได้  มาโกรธแค้นหรือด่าหรืออาฆาต จะทำให้สามารถระบายความทุกข์ใจได้

ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว ไม่เลย  การกระทำแบบนั้นไม่ได้ส่งผลดีใดๆต่อจิตใจทั้งสิ้น อีกทั้งยังเสริมความเครียด จากความแค้น ก่อเกิดความทุกข์ซ้ำเติมเข้าไปอีก

ความแค้น

การกล่าวโทษสิ่งต่างๆก็ตามหรือกล่าวโทษผู้คน ก็ตาม ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ตนเองพบทุกข์ นั้นเสี่ยงมากๆกับเรื่องราวที่ไม่เด่นชัด ไม่ชัดเจน มีองค์ประกอบหลายด้าน มีแง่มุมหลายแง่มุม มีตัวแปรหลายตัวแปร

ในขณะที่ใจได้รับการกระตุ้นอยากจะด่วนสรุป โทษสิ่งนั้นโทษสิ่งนี้ ระบบอารมณ์เช่นนี้ หากเกิดขึ้นกับผู้มีปัญญา และมีสติยั้งคิดแยกแยะ ก็อาจยังพอที่จะแก้ไขได้เมื่ออารมณ์ที่บดบังเริ่มจางลง

แต่หากว่าระบบความคิดแบบนี้เกิดขึ้นกับผู้ที่ มีลักษณะนิสัย อคติสูง ทิฐิมาก เอาแต่ใจตัวเอง ทำสิ่งใดไม่ค่อยใช้สติไม่ค่อยใช้ปัญญา หรือเป็นคนที่ชอบใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลไปแทบทุกเรื่อง และเมื่อมาเจอกับช่วงชีวิตที่กลุ้มเครียด   แล้วยังใช้แนวความคิด ใคร่ครวญหาสาเหตุเพื่อจะกล่าวโทษสิ่งต่างๆ

ก็ย่อมส่งผลร้ายต่อชีวิตได้อย่างมาก บางคนโทษนั่นโทษนี่ชักแม่น้ำทั้งห้ามาโทษได้อย่างเหลือเชื่อ การกระทำทางความคิดแบบนี้ จะไม่ส่งเสริมดวงจิตที่จะชักนำสู่แสงสว่างหลุดออกจากสภาพ ของโรคเครียดกลุ้มหรือซึมเศร้าได้เลย มีแต่จะยิ่งดำดิ่งสู้จิตที่มืดบอดสับสนและหลงทาง

จงจำเอาไว้เลยว่า ในภาวะที่คนเรามีอารมณ์ขุ่นมัว เรื้อรัง มีสภาพทางจิตใจที่บอบช้ำและเริ่มสับสนบกพร่อง หยิบจับความคิดแยกแยะอะไรก็สับสนหม่นหมอง

ภาวะสมองเช่นนี้ไม่เหมาะเลยโดยสิ้นเชิง ที่คุณจะนำไปใช้เพื่อไตร่ตรองเรื่องใดๆ  เพราะมันเปรียบเหมือนกระจกหน้ารถที่เต็มไปด้วยคราบโคลนฝุ่นควัน คุณมีโอกาสที่จะด่วนสรุปสิ่งต่างๆผิดพลาดได้ง่ายมาก

คุณอาจจะเข็ดแค้น ต่อสิ่งที่คุณไม่ควรจะไปเข็ดแค้น คุณอาจจะเคืองโกรธ ต่อผู้คนที่คุณไม่ควรเคืองโกรธ

บางสิ่งอาจเป็นสิ่งที่คุณสมควรอภัยให้  สมควรเข้าใจ

คุณอาจจะต้องเสียใจกับการที่คุณไสส่ง ในบางสิ่งของชีวิตออกไป อยากยากจะหวลคืนมา คุณอาจจะต้องสูญเสียโอกาสดีๆที่จะได้สัมผัสชีวิตที่ได้รับคุณค่า จากสิ่งที่คุณกลับไปหลีกหนี และ มันอาจจะเป็น ความเข้าใจผิดที่จะหลอกหลอนจิตใจคุณสำนึกเสียใจ ไปตลอดชีวิตภายหน้า

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).