จงปลูกฝังปฏิกริยาต่อแวดล้อมและวัตถุใหม่

Tagged: , , , ,

จงปลูกฝังปฏิกริยาต่อแวดล้อมและวัตถุใหม่

สมองและประสาทสัมผัสของมนุษย์เรา มีการทำงานได้ในลักษณะของการประมวลผล ที่สร้าง
ปฏิกริยา ต่อการสัมผัสหรือพบเห็นสิ่งต่างๆได้จากการปลูกฝังอันเคยชิน และทำงานอย่างรวดเร็ว
อัตโนมัติ

ในคู่รักหลายคู่มักมีการปลูกฝัง ในด้านความสัมพัณธ์ระหว่างสองคนอยู่หลายเรื่องไม่น้อย
อย่างเช่นว่า เมื่อเจอของที่คนรักชอบ เจออาหารที่คนรักชอบ เจอสถานที่ที่คนรักชอบหรือเคย
ชอบด้วยกัน เจอสิ่งที่เคยทำอะไรต่อมิอะไรด้วยกัน

เศร้า4

และสิ่งเหล่านี้เอง ในวันที่หวานชื่นมันสร้างความสุขอิ่มเอมหัวใจเหลือเกิน แต่ในวันที่เลิกรา มัน
กลับกลายเป็นสิ่งที่ย้อนมาทำร้ายจิตใจให้หดหู่อ้างว้าง

และยิ่งสำหรับคนที่กำลังพยายาม แก้ไขตัวเองให้หายจากความเศร้าโศกเสียใจ แต่ทว่าเมื่อพบ
เจอสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับเจอ การขัดขวางเจอการบั่นทอน

และการที่คนเราจะสร้างจิตใจให้แข็งแรง จำเป็นอย่างที่สุดที่ควรต้องตระหนักถึงอะไรก็ตามที่จะ
สามารถมาพัง จิตใจที่เราอุส่าต์สร้างมาไว้อย่างดี ได้แบบง่ายๆและเสียแรงที่อุส่าต์ทำใจมามาก
มาย

เศร้า

การสร้างจิตใจควรจะเหมือนกับการสร้างบ้าน บ้านที่ควรต้องมีรากฐานและโครงสร้างที่แข็งแรง
อันมิใช่เป็นเหมือนแค่ประสาททรายที่ก่อขึ้นตามชายหาด ลมพัดมาเบาๆหรืออะไรเล็กน้อยมา
สะดุดก็ล้มพัง

มิเช่นนั้นคุณอาจต้องรู้สึกท้อถอยเหนื่อยหน่ายกับการเริ่มสร้างใหม่อีกครั้งแล้วครั้งเล่า

ดังนั้นต้องเข้าใจ ถึงเรื่องที่สามารถมาทำร้ายจิตใจเราได้ เมื่อเข้าใจเมื่อรู้จักแล้ว มันก็ย่อมที่จะ
สามารถมีความเตรียมตัวป้องกันได้

เศร้า2

เมื่อใดก็ตามที่คุณค้นพบตัวเองว่ายังหวั่นไหวกับอะไร ยังฉุกคิดประมวลผลในเชิงสัมพัณธ์กับคน
รักเก่าเมื่อเจอกับอะไร แม้ว่ามันจะทำให้คุณรู้สึกทุกข์ใจ แต่คุณต้องพยายามตั้งสติและดีใจแบบ
นักวิทย์ศาสตร์ นักค้นคว้าทดลองพัฒนา ที่พวกเขาเหล่านั้นจะดีใจกับการค้นพบสิ่งที่จะแก้ไข
ปรับปรุงพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นได้ทุกการค้นพบ

อย่างน้อยเมื่อคุณค้นพบมันแล้ว มันก็พร้อมที่จะอยู่ในกำมือคุณพร้อมที่จะเสร็จคุณ
เมื่อคุณได้ข้อมูลแล้ว คุณจะต้องฝึกตัวเอง โปรแกรมแบบเจาะจงในจุดนั้นใหม่
สร้างการหล่อหลอมขึ้นใหม่บ่มเพาะปลูกฝังขึ้นใหม่ ด้วยมุมมองที่ดีมุมมองด้านบวก

อย่ายอมให้คนที่คุณต้องเสียใจนั้นมาเป็นตัวแทนของสิ่งแวดล้อมหรือวัตถุใดๆบนโลกนี้
จงหมั่นขยันปลูกฝังทุกครั้ง ที่ปฏิกริยากับสิ่งใดนั้น ให้มันเคยชินกับการประมวลผลไปในทางอื่น
ถึงคนอื่นถึงสิ่งอื่นถึงเรื่องอื่น ซึ่งจิตใจจะต้องชักนำความรู้สึกให้ตระหนักถึงการประมวลผลแบบ
อื่นที่สำคัญกว่ามีค่ากว่ามีความหมายกว่า

ไอเดียในการโปรแกรมใหม่ด้วยหนทางที่ดีนั้นมีอยู่มากมายสุดแล้วแต่คุณจะ สร้างสรรค์ให้มี
ความหมาย เช่นว่าคุณเจอ วัตถุชิ้นนึงที่คุณเคยพบมันเมื่อใดก็คิดถึงคนรัก แต่ครั้งนี้คุณจะ
เปลี่ยนมันด้วยการค้นพบใหม่ ว่ามันเป็นความสุขในวัยเด็กของคุณ มันเป็นความสุขต่อผู้ใหญ่ที่
คุณรักเคารพ หรือมันมีจิตวิญญาณในตัวตนวัตถุของสิ่งนั้นที่มีความหมายอันมีค่าในทางอื่นๆ

เศร้า4

จงจำเอาไว้ว่า กระบวนการโปรแกรมปลูกฝังใหม่นี้ จำต้องใช้เวลา มันย่อมที่จะทำไม่ได้ทันทีแต่
เมื่อคุณทำบ่อยๆทำจนเคยชิน คุณจะยิ่งปลูกฝังระบบอัตโนมัตินี้ได้ลึกขึ้น อีกทั้งอารมณ์ความรุ้
สึกของคุณอาจจะยิ่งรักในความหมายใหม่

และเมื่อคุณดักทางได้ครบแทบทุกเรื่องแล้ว การสร้างบ้านหลังใหม่ในจิตใจคุณย่อมเติบโตก้าว
หน้า ชีวิตใหม่ที่แสนสดใสมีชีวิตชีวามีพลังแห่งนักสู้ย่อมรอคุณอยู่ข้างหน้า

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).