ความสุขคือสิ่งสำคัญที่ควรฝึกฝน

Tagged: ,

ความสุขคือสิ่งสำคัญที่ควรฝึกฝน

ความสุขคือสิ่งที่ฝึกกันได้ และจงอย่าใช้สิ่งที่ตัวเองไม่มีความสามารถที่จะทำได้ในขณะนั้นเข้าตัดสินว่านั่นคือสิ่งที่ทำไม่ได้

มนุษย์เรานั้นแต่เล็กแต่เด็ก สุขหลายหลากล้วน เกิดจากการหล่อหลอมปลูกฝัง

คนที่มีหัวใจยิ่งใหญ่สามารถมองเห็นความสุขสารพัดเรื่องรอบตัวได้ลึกซึ้ง

สามารถมองสุขเล็กๆเป็นสุขที่ใหญ่ได้

สามารถมองความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องเล็กได้ สามารถมองเห็นองค์ประกอบสุขในแง่มุมต่างๆที่แฝงมากับเรื่องที่คนอื่นมองว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเครียดเรื่องทุกข์ได้

ความสุข

มองเห็นสุขได้สารพัดแง่มุม  ความสุขที่มีค่า ควรต้องมาพร้อมกับความสุขที่ถูกทาง ซึ่งบทเรียนชีวิตจะเป็นสิ่งสอนเรา สอนการพบเห็น

และรู้ว่าอะไรคือสิ่งมีค่าที่ควรสุขด้วย อะไรคือสิ่งมอมเมาเลวร้ายหรือสิ่งนำพาความเสื่อมต่ำนำพาความอ่อนแอ ที่ไม่ควรไปสุขด้วย รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ชักจูงไปสู่ความทุกข์อันสุดแสนสาหัส ในภายหน้า

คนแบบนี้ใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่ากำไรชีวิต

คนแบบนี้มีหัวใจอันแข็งแกร่งสร้างสรรค์เรื่องมีค่าได้และทนต่อเรื่องลบได้

ความสุขนั้นคือยาวิเศษที่เป็นเกราะปกป้องคุณได้จากเรื่องร้ายๆ อีกทั้งยังเป็นยาที่เห็นผลได้กับระบบร่างกายอย่างน่าทึ่ง

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).