จงเปิดพลังปูพื้นฐานสุขจากสิ่งรอบตัว

Tagged:

จงเปิดพลังปูพื้นฐานสุขจากสิ่งรอบตัว

สมองคนมีสมองเดียว มีสัญญาณความคิดเดียว แต่คนเรานั้นวันๆใช้พื้นที่ความคิด พื้นที่ความรู้สึกไปกับเรื่องอะไร?

แน่นอนว่าความสุขความทุกข์นั้นส่งผลได้กับระบบของร่างกาย และพลังของชีวิต สิ่งใดที่เป็นสุขนั้นยิ่งย่อมส่งเสริมให้ ร่างกายสุขภาพดีขึ้น ส่งเสริมให้อารมณ์ความคิด ดีขึ้น มีกระจิตกะใจมีชีวิตชีวาขึ้น

แต่ก่อนที่คุณจะตั้งเงื่อนไขของความสุข ด้วยสิ่งที่ไม่มีและสิ่งที่ต้องการ

เหตุใดคุณจึงไม่ปูพื้นฐานของความสุข จากสิ่งที่มีรอบตัวก่อนเล่า?

และแน่นอนว่ามันยากมากที่คุณจะสัมผัสคุณค่าแห่งความสุขจากสิ่งรอบตัวได้  หากตราบใดที่พื้นที่สมองและความคิดของคุณ ไม่เคยให้พื้นที่หยุดพักคิดจากเรื่องอื่น มาเปิดใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวเลย

ออกจากกะลา

จงจำเอาไว้ ผลไม้ที่แสนหวานกรอบสุขล้น นั้นย่อมต้องลงทุนลงแรงหว่านเพาะ

จงตั้งใจที่จะผลักดันตัวเองให้มองเห็นสิ่งรอบตัวให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในทุกวัน  อย่าอวดโอ้ตัวเอง หลงเชื่อตัวเองว่าสิ่งที่ตนกำลังสังเกตุนั้นมันมีอยู่แค่นั้น หรือตัวเองรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างดีพอ

จงระลึกไว้เสมอว่าผู้ที่หลงในภูมิปัญญาของตนคนผู้นั้นย่อมมืดบอด

เปิดใจ

ลองเปิดโอกาสให้ตัวเองทำตนเป็นแก้วที่ไม่มีน้ำล้นแก้ว เป็นแก้วที่ว่างและรอรับการเติมเต็ม  ในโลกนี้ มีสิ่งเรียบง่ายมากมาย ที่คุณอาจยังไม่เข้าใจถึงคุณค่าแห่งสิ่งต่างๆนั้นได้ลึกซึ้งพอ

จงจดจำความรู้สึกช่วงวัยเด็กอยากรู้อยากเห็น  รีสตาทร์ใจใหม่ให้กลายเป็นไม่รู้อะไรในอีกแง่มุมหนึ่งและ ตั้งใจเรียนรู้ซ้ำอีกรอบ ให้เข้มยิ่งกว่าเดิม

ลองเริ่มจากพิจารณาสุขจากสภาพแวดล้อมรอบบ้าน ลองมองเห็นวิถีผู้คน   มองเห็นสิ่งต่างๆที่ธรรมชาติรังสรรค์ทัศนียภาพเบื้องหน้าคุณ

บางทีคุณจะสุขคุณจะรักและคุณจะเริ่มอยากแบ่งปัน และใช้เวลาไปกับการรักษาสิ่งอันมีคุณค่าเหล่านี้ จนทำให้คุณตื่นและรู้แจ้ง สละความครุ่นคิดในเรื่องที่ผ่านไปแล้วได้ ความรักที่ถูกที่ถูกทางรักต่อสิ่งที่ประเสริฐบริสุทธิ์นั่น จะทำให้คุณไม่ยึดติดกับตัวเอง เมื่อคุณมีจิตเสียสละหัวใจของคุณ จะไร้ความกังวลและเบิกบานกล้าหาญ

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).