อู๋เหวย แนวทางแห่งเต๋า ธรรมชาติบรรเทาทุกข์

 อู๋เหวย  คือชื่อของหลักปฏิบัติจิต ในแนวทางของลัทธิเต๋า ซึ่งเป็นลักษณะปฏิบัติ ที่ อยู่ในความเรียบง่ายและเข้าร่วมกับธรรมชาติมากที่สุดเท่าที่ทำได้ โดยอาศัยการหลีกเลี่ยงการครุ่นคิดกำหนดแบบแผนเป้าหมายอันใดที่เคร่งเครียด ไตร่ตรองยุ่งยากซับซ้อน เกินไป อู๋เหวย มิใช่การนิ่งเฉย ปล่อยปละชีวิต ไม่ทำอะไรเลย  แต่เป็นความที่จิตมีสภาวะที่  อ่อนน้อม ไม่แทรกแซงบังคับ และไม่ใช่การกระทำที่ยืนกรานอะไรบางอย่าง  ในเชิงที่ขัดแย้งต่อธรรมชาติมากเกินไป เป็นหลักที่สนับสนุนให้ มนุษย์ปฏิบัติต่อสรรพสิ่ง มีความอ่อนน้อมกลมกลืนและให้เกรียติต่อความเป็นธรรมชาติ โดยเชื่อว่าการใดก็ตาม ที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้มากที่สุด การนั้นส่งผลต่อพลังที่มีค่าและนำมาซึ่งความสงบสุข หากเราปรับหลักแนวทางนี้มาใช้กับ วิถีทางโลกของสามัญชนทั่วไป เราจะพบว่า เรื่องหลายเรื่องนั้น มนุษย์ทุกข์เข็ญเหนื่อยยาก บ้างจมอยู่ในความเศร้า เป็นเพราะเราปลูกฝังจิตให้ขัดแย้งต่อธรรมชาติ มีหลากหลายเรื่องนานับประการที่ มนุษย์ต้องการฝืนธรรมชาติ และเมื่อเกิดความไม่เป็นดั่งใจก็กลายเป็นความทุกข์ การยอมรับที่จะให้เวลาแก้ไขปัญหา…

อย่าให้ความทุกข์เศร้ามาบังอาจทำลายชีวิตเรา

อย่าให้ความทุกข์เศร้ามาบังอาจทำลายชีวิตเรา ในชีวิตของคนเรานั้น ล้วนมีความหมาย แม้ว่าโลกนี้จะมีความทุกข์ปะปน  แต่ก็ยังมีความสุขอีกมากหลาย ที่เราได้เกิดมาและได้สัมผัส บางคนมีโอกาสได้สัมผัส ความรักและการดูแล จากพ่อแม่หรือผู้อุปการะ ได้รับรู้แต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่ ผู้คนที่ดีต่อเรานั้นได้มอบให้ ได้ร่ำเรียน ได้รับการสอนสั่ง ได้รับการผ่านประสบการณ์ต่างๆ ผ่านทั้งร้อนและหนาวทุกข์และสุข ทุกสิ่งทุกอย่างหล่อหลอมให้เติบโตมาได้อย่างน่าตราตรึง แม้บางคนอาจเติบโตมาด้วยการเจอแต่เรื่องราวร้ายๆ แต่มันก็ยังเป็นบทเรียนที่มีค่าที่ทำให้คนแข็งแกร่ง ชีวิตของคนเรากว่าจะเติบโตมาได้นั้นล้วน ต้องประกอบด้วยคุณค่าและความหมาย นอกจากนี้ในอนาคตของชีวิต ชีวิตหนึ่งก็ยังสามารถเจอเรื่องราวได้อีกมากมาย สามารถที่จะสัมผัสเนื้อหาของโลกนี้ได้อีกมาก อีกทั้งชีวิตหนึ่งยังสามารถที่จะช่วยเหลือผู้คน สร้างสรรค์จรรโลงโลก สามารถทำในสิ่งที่ดี และสามารถทำสิ่งดีตอบแทนพระคุณผู้มีพระคุณได้อีกด้วย ชีวิตในวันข้างหน้าจะดีหรือจะร้าย แต่มีไว้ให้คนได้เลือกทำ ตั้งใจทำให้ดีได้ และมีโอกาสให้คนสู้ และพิสูจน์ตนเอง ชีวิตได้สัมผัสสายลม และทิวทัศน์แสงแดด ได้สัมผัสแสงดาว…

ภาวะอารมณ์เปราะบางเรื้อรัง

ภาวะอารมณ์เปราะบางเรื้อรัง อาการอารมณ์แปรปรวนง่าย อารมณ์เปราะบาง และฟุ้งซ่านง่าย ขยายความคิด คิดเล็กคิดน้อยคิดเยอะ ทั้งๆที่เมื่อก่อนไม่เคยเป็นคนแบบนี้  นั้นมีสาเหตุใหญ่ประการหนึ่ง ซึ่งอาจมีสาเหตุได้จากการ เคยผ่านการเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อน และรักษาหายบางส่วนโดยที่บางส่วนยังไม่ได้รับการแก้ไข  อาจมีปมลึกแผลใจ รวมถึงไม่ได้ทำกระบวนการบำบัดอารมณ์ อย่างถูกต้อง จริงอยู่ว่าแม้ว่าคุณอาจจะใช้วันเวลาเยียวยาเรื่องเก่าๆในอดีต ให้ลืมเลือนไปหลายส่วน และเกียจคร้านที่จะทุกข์กับมัน หรือเก็บมันมาคิดอีก หรือคุณอาจได้ข้อคิดแนวทางชีวิตใหม่ๆที่ทำให้คุณสลัดเรื่องที่เคยคิดมากจนซึมเศร้าไปได้ แต่ทว่า ในบางส่วนอาจยังไม่ได้รับการจัดการแก้ไข ควรทราบว่า ระบบกลไกลของประสาทสมองของคนเรานั้นมีโครงสร้างที่ซับซ้อนมาก  และปะปนไปด้วยรหัสความคิดด้วยรูปของความคิดที่ไม่ใช่ภาษา  แต่เป็นรหัสการประมวลผลต่างๆในสมอง ที่เกิดขึ้นเร็วเป็นโครงสร้าง  ซึ่งผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอย่างรุนแรงและเรื้อรังยาวนาน มักจะทำลายโครงสร้างอันเป็นธรรมชาตินี้ไปอย่างไม่รู้ตัว  จนโครงสร้างผิดเพี้ยนไปจากเดิม บางคนเคยเป็นคนที่ร่าเริงเบิกบาน ไม่ถือสากับหลายๆเรื่อง เป็นคนที่แจ่มใสและมีความคิด มีความรู้สึกในด้านบวก แต่ต่อมาเมื่อชีวิตเจอกับเรื่องสะเทือนใจ  ก็กลับกลายเป็นคนฉุนเฉียวเก็บกด…