เลือกแพทย์ผิด ยิ่งแย่หนักไปกว่าเก่า

Tagged: , , ,

เลือกแพทย์ผิด ยิ่งแย่หนักไปกว่าเก่า

ในโลกยุคปัจจุบันที่ทุนนิยมได้แพร่กระจายไปทั่วทุกวงการ เป็นที่ทราบกันดีว่าทุกสาขาวงการอาชีพ ย่อมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไป  มีทั้งคนที่ด้อยความสามารถและคนที่เชี่ยวชาญ และย่อมมีทั้งคนมักง่าย ชุ่ย และคนพิถีพิถัน รับผิดชอบ ย่อมมีทั้งคนที่มีจิตสำนึกมีจรรยาบรรณ และคนที่ไร้จิตสำนึกและจรรยาบรรณ แตกตางกันไปปะปนกันไป

จิตแพทย์-7

ซึ่งวงการแพทย์เองนั้นก็เป็นเช่นนี้อยู่ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะในยุคสมัยที่โรงพยาบาลต่างๆ พากันแข่งขันในเชิงพาณิชย์ และอาชีพหมอก็กลับกลายเป็นอาชีพที่ มีช่องทางในการสร้างความรวยได้ มีการทำงาน ที่รับงานมากขึ้นและลดคุณภาพในการ จดจ่อกับผู้ป่วยแต่ละรายลงได้ ซึ่งแน่นอน ว่า แพทย์ที่มีจรรยาบรรณ และเป็นแพทย์ที่ดีนั้นก็มีจำนวนอยู่มากมาย แต่หากว่าคุณต้องพบกับแพทย์ ที่ไม่ดีแล้วล่ะก็ นั่นจะเป็นอะไรที่สร้างสถานการณ์ชีวิตของคุณให้เลวร้ายยิ่งขึ้น

จิตแพทย์-5

ในวงการจิตแพทย์นั้น การรักษาผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ และเหมาะสมต่อสถานการณ์คื่อสิ่งที่สำคัญที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ตัวยา ในการจ่ายยารักษาให้คนไข้นั้น  ตัวยาบางชนิดมีลักษณะกล่อมประสาท บางชนิดทำให้ง่วงซึม  บางชนิดทำให้มึนงง  อันเนื่องมาจากจุดประสงค์ที่ต้องการระงับการคิดมากของผู้ป่วย และเป็นการให้สภาพสมองได้พัก รวมถึงได้ออกห่างจากเนื้อหาของความคิดที่เครียด

จิตแพทย์-2

ซึ่งการจ่ายยานั้นคือสิ่งที่สำคัญและล่อแหลมเป็นอย่างมาก ซึ่งจะต้องจ่ายยาให้เหมาะสมกับอาการ  และจ่ายยาเฉพาะในช่วงที่ต้องใช้ยา เพราะผลข้างเคียงของยานั้น  นอกจากยาบางตัวจะมีอาการเสพติดยาแล้ว การใช้ยาระงับประสาท ระงับความคิดครุ่นเครียดฟุ้งซ่านอยู่เสมอ อย่างติดต่อเป็นระยะเวลานานๆ จะทำให้เกิดภาวะ สมองและจิตใจไม่เกิดการฝึกฝนเติบโต บริหารจัดการได้ด้วยตนเอง ทำให้ต้องพึ่งยาไปตลอด ซึ่งตัวยาบางชนิดไม่เหมาะสมที่จะทานติดต่อกันเป็นเวลาที่นานเกินไป คนที่ต้องทานยาระงับประสาททำตัวเองให้ มึนงง และสมองบกพร่องการรับรู้อยู่เสมอนั้น จะนำมาซึ่งผลข้างเคียงอีกมากมาย รวมถึงอาการที่หนักขึ้นในยามขาดยาหรือห่างยา

จิตแพทย์-6

แต่อย่างไรก็ตามตัวยาเหล่านี้ก็จะมีผลดีในรายที่เข้ารับการรักษาแรกๆ และอาการรุนแรง มีความฝังใจอัดแน่น และยังขาดสติสัมปัญชัญญะ รวมถึงผู้ป่วยบางรายมีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาการกินยาไปตลอดจริงๆ แต่หากมิถึงขั้นนั้นแล้ว แพทย์ที่มีจรรยาบรรณจะต้องพยายามพิจารณาหนทางที่ ยังมีโอกาสรักษาด้วยวิธีอื่นให้มากที่สุด

จิตแพทย์-4

ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือการจ่ายยาให้เหมาะสมกับสถาณการณ์ และต้องมีการรักษาในลักษณะอื่นๆประกอบควบคู่กันไปรวมถึงมีการ ปรับทัศนคติและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ถูกต้อง เรียนรุ้การปรับวิถีชีวิตใหม่ๆ โดยที่แพทย์จะต้องมีการประเมินอาการผู้ป่วย อย่างใส่ใจ พิถีพิถัน และมีจรรยาบรรณ

จิตแพทย์

มิใช่ทำการรักษาชุ่ยๆ เอะอะ จ่ายยา เอะอะใช้สารเคมี มิใช่บกพร่องต่อการใส่ใจ พิถีพิถันต่อการประเมิน มีความชุ่ยและขี้เกียจในการศึกษาเข้าใจผู้ป่วยอย่างลึกซึ้ง  มีความเร่งรีบต่อสายงาน หรือ มีความเกียจคร้านที่จะรักษาอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน อย่างพิถีพิถัน หากคนไข้ที่ต้องพบเจอกับ จิตแพทย์ที่มีลักษณะนิสัยไม่เหมาะสม และขาดจรรยาบรรณ นั่นก็จะทำให้ คนไข้อาจต้องพบกับผลข้างเคียงที่เลวร้ายมากมาย ซ้ำเติมเข้าไปอีกในภายหน้า

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).