ระวังโรคกระดูกผุกร่อน จากโรคเครียดเรื้อรัง

Tagged: , ,

ระวังโรคกระดูกผุกร่อน จากโรคเครียดเรื้อรัง

กระดูกผุกร่อน-2

สิ่งที่ควรพึงระวังอีกประการหนึ่งของ อาการแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเครียดเรื้อรังนั่นก็คือ โรคกระดูก ผุกร่อน ซึ่งจะส่งผลต่อร่างกายได้ทั้งปัจจุบันและส่งผลต่ออนาคต โรคกระดูกผุกร่อน นั้นเป็นโรคชนิดหนึ่งที่มีความทรมารและสร้างความลำบากให้กับการใช้ชีวิตประจำวัน

กระดูกผุกร่อน

โดยโรคกระดูกผุกร่อนนั้น สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย และโรคเครียดก็คือปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคกระดูกผุกร่อนได้เช่นกัน

อันเนื่องมาจากระบบการทำงานที่ผิดปรกติของร่างกาย ที่เกิดจากสภาวะเครียดเรื้อรัง นั้น จะเกิดภาวะที่กระตุ้นให้ร่างกายจะหลั่งสาร steroid ออกมา

และการที่มีสเตียรอยด์สูงนานๆ จะสามารถส่งผลทำให้กระดูกบางและผุกร่อนได้ และโดยเฉพาะในผู้หญิงที่ใกล้หมดประจำเดือน ยิ่งจะมีอัตตราเสี่ยงเพิ่มขึ้นอีกด้วย ดังนั้น หากคุณตกอยู่ในช่วงเวลาของโรคเครียดการ พึงระวัง พยายามรักษาตัวเองปรับลดความเครียดและตั้งใจรักษา ตัวเองให้หาย ในขณะเดียวกัน ก็รับประทานอาหารที่มีโภชนาการแคลเซี่ยมสูงรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะ และความบ่อยที่พอเหมาะ

ในช่วงของคืนวันที่มีอาการของโรคเครียด  คือหนทางที่ดีที่สุดที่จะช่วยเลี่ยงความเสี่ยงจากโรคกระดูกผุกร่อนได้

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).