ระวังมนต์เพลงที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์อกหัก

Tagged:

ระวังมนต์เพลงที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์อกหัก

ในช่วงเวลาที่คุณต้องตกอยู่ภายใต้ความเสียใจ ขอให้ตระหนักไว้อย่างเคร่งครัดว่า สภาพของจิตใจคนในช่วงเวลาที่อ่อนไหวและเศร้าเสียใจ โดยเฉพาะคนที่ยิ่งเอาตัวเองไปจมความ เครียดซึมเศร้ามาอย่างหนักได้เรื้อรังยาวนานมาหลายวันนั้น

สภาพประสาทสมองระบบความคิดความอ่าน และระบบสารเคมี และอารมณ์ของคุณ จะไม่ปรกติ

นี่คือเรื่องจริง โดยที่คุณอาจไม่รู้ตัว

ขอย้ำว่าไม่ปรกติอย่างแน่นอน!

ที่ต้องย้ำก็เพราะว่า คนเราโดยทั่วไปเกือบแทบทุกคนจะไม่รู้ตัวเอง จะคิดว่าตัวเองปรกติ หรือแม้แต่บางคนที่มีจิตนิสัยคิดว่าตัวเองแน่ตัวเองเก่ง ตัวเองควบคุมได้ คนเหล่านี้ก็มักจะ ไม่เชื่อ และทำการเอาสภาพของอาการที่ไม่สมบรูณ์ทางจิตใจ ไปเที่ยวเผชิญกับ ปัจจัยภายนอกต่างๆ อย่างขาดการรู้เท่าทันถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้น

และปัจจัยภายนอกที่จะสามารถส่งผลดีร้ายกระทบได้กับตัวคุณ ในภาวะที่ตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าได้ นั่นก็มีอยู่หลายอย่าง  ที่คุณควจจะต้องตระหนักว่าไม่ควรสัมผัสในขณะที่ อารมณ์ของคุณยังอยู่เหนือเหตุผลและวิจารณญาณ และสิ่งภายนอกที่เราจะยกมากล่าวถึง ในที่นี้ นั่นก็คือ” เสียงเพลง” ซึ่งถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คุณควรต้องระมัดระวังให้มากๆ

อกหักกลุ้ม3

การฟังเพลงในภาวะของโรคซึมเศร้า    นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้วิจารณญาณเป็นอย่างมาก  เพราะมันดั่งมนต์สะกด ที่จะค่อยๆชักจูงจิตใจอารมณ์ให้คุณเผลอตัวอ่อนไหวตามได้โดยง่าย  และครอบงำให้คุณเห็นโลกเพียงด้านใดด้านเดียวได้โดยง่ายอีกด้วย

มีผู้คนมากมายที่ตกอยู่ในความเศร้าอันเนื่องมาจากการอกหัก แต่ก็กลับมีพฤติกรรมที่ชอบฟังเพลงเศร้า ที่กล่าวถึงเนื้อหา  พรรณา คร่ำครวญ ตอกย้ำความเจ็บปวด หรือมีเนื้อหาที่คล้ายกับสภาพที่ตนเองกำลังเผชิญ

นั่นคืออาการที่ต้องการฟังเพลงเพื่อตอกย้ำซ้ำๆ ฟังหลายรอบยิ่งฟังยิ่งกลุ้มยิ่งกลุ้มยิ่งฟัง

ทำไมมนุษย์มากมายจึงมีพฤติกรรมเช่นนี้?

อกหักกลุ้ม2

ปัจจัยประการหนึ่งเกิดขึ้นจาก จิตเบื้องลึกที่เจ้าตัวไม่อาจรู้ทันว่า มันคืออะไร ซึ่งแท้จริงแล้วมันประกอบด้วยจิตซ่อนแอบ แบบใดแบบหนึ่งหรือมากกว่า  1 แบบ ดังต่อไปนี้

1.ความต้องการตอกย้ำเนื้อหาให้ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นกับตนเอง

2.ลักษณะนิสัยที่ต้องการประชดชีวิต

3.ความยึดติดอยู่กับเรื่องราวที่สูญเสียไป อยากจะอยู่ท่ามกลางบรรยากาศนั้นนานๆ

4.ความต้องการจดจำเพื่อคร่ำครวญวิงวอน และต้องการความสนใจจากสิ่งที่สูญเสียไป มีจินตนาการปรุงแต่ง คล้ายดั่งว่าคนที่อยากให้มาเห็นสภาพตัวเองนั้นเขากำลังมองเห็น

5.อยากระบาย อยากให้มีสิ่งที่พูดแทนความรู้สึกของตนเอง

และด้วยเหตุดังกล่าวนี้ จึงทำให้คนมักจะติดอยู่ในวังวนของเสียงเพลง ที่ยิ่งฟังยิ่งหดหู่ยิ่งทำร้ายจิตใจตนเอง ยิ่งชินชายิ่งท้อแท้ และยิ่งยากที่จะลุกขึ้นยืน

ดังนั้นขอให้ตระหนักถึงผลกระทบจากการฟังเพลง  ขอให้คุณพึงหลีกเลี่ยงเพลงที่มีเนื้อหาเศร้า เพลงเนื้อหาคร่ำครวญ ซึ่งความจริงแล้ว บทเพลงเหล่านี้ หลายเพลง กลับถูกผลิตขึ้นมาจากศิลปินที่มุ่งหวังอยากจะรวย อยากจะได้เงิน จากผู้บริโภคประเภทที่จะฟังเพลงเหล่านี้ในเวลาที่ตนเองเศร้า

และเนื้อหาของเพลงบางเพลงนั้นเลวร้าย ถึงขั้นชักจูงให้คนโง่งม ละเมอเพ้อพก คร่ำครวญ บางเพลงมีเนื้อหาแนวสนับสนุนจิตนิสัยแบบประชดชีวิต บางเพลงมีเนื้อหาแบบคนท้อแท้ แบบสอนให้คนมองโลกแบบผิดๆ อย่างเช่นมีการกล่าวว่าขาดสิ่งนั้น สิ่งนี้แล้วฉันจะอยู่ไม่ได้ ฉันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้

บางเพลงมีเนื้อหาชักจูงให้คน มีนิสัยจดจำฝังแค้น มีนิสัยอาฆาตพยาบาทเกลียด และมีเพลงอีกมากมายที่มีเนื้อหา ส่งผลให้ผู้คนมีจิตใจในทางลบ

อกหักกลุ้ม7

ความเป็นจริงแล้ว

ในโลกนี้ บทเพลงนั้นมีหลากหลาย เพลงที่มีคุณประโยชน์นั้นก็มี เพลงที่มีโทษก็มี ขอให้คุณเลือกฟังอย่างถูกต้อง หรือทางที่ดีในช่วงที่จิตยังอ่อนแอและวิจารณญาณยังไม่เข้มแข็ง ควรงดฟังเพลง และพยายามฝึกฝนจิตใจให้สงบ นั่นคือทางที่ดีที่สุด

แต่เมื่อใดก็ตามที่คุณได้เจอกับเพลงที่ไม่ส่งผลดีต่อจิตใจ  โดยที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่นไปได้ยินจากสถานที่อื่นๆนอกบ้าน  แม้ว่าสภาพจิตใจของคุณจะบอบช้ำไร้เรี่ยวแรง แต่ขอให้คุณรวบรวมจิตใจตั้งสติ   ขอให้อย่าหลงกลในหลุมพลางของมนต์เพลงเหล่านั้น ขอให้รับฟังเหตุผลดังต่อไปนี้

1.โลกเรานั้นมีหลายด้าน อย่าไปเชื่อในโลกด้านเดียวที่บทเพลงใดบทเพลงหนึ่งกำลังกล่าว กำลังกล่อม กำลังชักจูงจิตใจ

2.บทเพลงที่กล่าวจากคนๆเดียว มันก็เหมือนการกล่าวข้างเดียว โดยไม่ได้มีคนอื่นมาชี้แจงมุมที่แตกต่าง  นั่นคือสิ่งที่อย่าหลงเชื่อการเกลี้ยกล่อมเหล่านั้น

3.จงบอกตัวเองให้รู้ทัน ว่าตัวเราจะไม่หลงกลให้บทเพลงชักจูงความคิด  โดยเฉพาะเมื่อเนื้อหาของเพลงมีลักษณะของการ กล่าวคร่ำครวญ ฟูมฟายอ่อนแอ มีการกล่าวถึงทัศนคติผิดๆ อคติผิดๆ มีการประชดชีวิต มีการพูดแบบคนมัวเมา

จงฟังบทเพลงเหล่านั้นด้วยความดุจดั่ง ที่มองเห็นคนจากที่สูง มองเห็นคนที่ยังติดอยู่ในกะลา  จงตระหนักตัวเองว่าคนเราไม่จำเป็นต้องเป็นแบบในเพลง

โลกนี้มียอดคนมากมาย มีคนไม่ยอมแพ้ต่อชีวิต  มีผู้คนที่ทำตัวให้มีคุณค่า  ที่ไม่ตกอยู่ในภาวะจิตใจที่เสื่อมคุณภาพแบบนั้น

แต่หากว่าคุณต้องการฟังเพลงบ้างก็ขอให้เลือกฟังเพลงที่มี เนื้อหาที่ดีสอนการมองเห็นโลกโดยรอบด้าน เพลงที่ให้กำลังใจชีวิต เพลงที่มีทัศนคติในแง่ที่ดี

 

 

เนื้อหาข้อเขียนในบทความเขียนโดย เจ็ดผู้ว่าง่าย setmem.com

setmem.com ที่แห่งการแบ่งปัน  ปรึกษา รักษา ความเครียด กลุ่ม รักษา โรคซึมเศร้า ที่แห่งการประคอง เข้าใจ และร่วมกันก้าวผ่านฝันร้ายๆ สู่วันที่ฟ้าสดใสและเข้าใจชีวิต

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).