การฝึกฝนจิตวิญญาณ

Tagged: , ,

การฝึกฝนจิตวิญญาณ

จิตวิญญาณ ก็คือสิ่งที่เป็นความรู้สึกเป็นความคิดเป็นอุปนิสัย เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดร่าง ร่างหนึ่งที่มีอยู่ในกายที่มีเนื้อหนังหุ้มห่อกระดูกและอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย

จิตวิญญาณมิใช่เป็นเพียงอุปนิสัยเท่านั้น แต่จิตวิญญาณยังประกอบไปด้วย  ประสาทการรับรู้ อารมณ์ ความรู้สึก และเซ้นส์ฯลฯ ที่ประกอบเป็นร่างภายในที่ควบคุมกายเนื้อหนัง

ในสังคมเรามีจิตวิญญาณอยู่หลายชนิด  เช่น จิตวิญญาณของนักสู้  จิตวิญญาณของนักกีฬา จิตวิญญาณของครู จิตวิญญาณของหมอ จิตวิญญาณของความเป็นพ่อเป็นแม่คน และอีกมากมายหลายชนิดฯลฯ

มีนักกีฬามากมายที่ไม่สามารถเข้าถึงจิตวิญญาณของนักกีฬา มีครูที่ไม่เข้าถึงจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นหมอ  เป็นพ่อเป็นแม่ฯลฯ

จิตวิญญาณคือสภาพของตัวตนทางวิญญาณ ที่หล่อหลอมขึ้นจากการอบรมสั่งสอน หล่อหลอมขึ้นจากประสบการณ์ชีวิต หล่อหลอมจากอุปนิสัย หล่อหลอมขึ้นจากความรู้ หล่อหลอมจากสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิต

จิตวิญญาณสำคัญอย่างไร?

จิตวิญญาณ

จิตวิญญาณคือสิ่งสำคัญที่สามารถช่วยให้คุณยืนหยัดได้ในหลายสถานการณ์ เช่น หากคุณเป็นคนที่มีจิตวิญญาณของนักสู้ คุณจะไม่อ่อนแอคร่ำครวญร่ำร้องง่ายๆ

หากคุณมีจิตวิญญาณของความเป็นพ่อเป็นแม่ คุณจะสัมผัสได้ถึงความซาบซึ้งอันยิ่งใหญ่ ของการให้ การให้หลายสิ่งทุกอย่างกับลูกคุณคุณจะสัมผัสได้ถึงพลังแห่งความอบอุ่นของหัวใจ

หรือหากคุณมีจิตวิญญาณของผู้เสียสละ คุณจะสัมผัสได้ถึงความกล้าหาญที่จะเสียสละ  แม้กระทั่งต่อให้ตายแทนสิ่งที่คุณรักได้ ถึงกระทั่งคุณหมดสิ้นความทุกข์จากความกลัวตาย

หรือจิตวิญญาณของทหารที่มีวินัยมีความอดทนทางกายและอดทนต่อสภาวะกดดัน

หรือแม้กระทั่ง จิตวิญญาณของคนจริง ที่ไม่ยี่หระต่อสถานการณ์ข่มขู่

แทบทุกวงการล้วนมีคุณสมบัติเด่นของจิตวิญญาณในสังคมเหล่านั้น จิตวิญญาณคือสิ่งที่บ่มเพาะ อบรมได้สร้างและหล่อหลอมได้

ในขณะเดียวกันจิตวิญญาณก็ยังเป็นสิ่งที่เสื่อมได้อีกด้วยกับผลกระทบภายนอก ค่านิยมผิดๆ สภาพแวดล้อมผิดๆและสังคมที่ผิดๆ

หากคุณนำทหารกล้าสักคนไปคลุกคลีอยู่แต่ในร้านเสริมสวยทุกวัน คลุกคลีในโลกกุ๊กกิ๊กของผู้หญิงอ่านหนังสือโลกบันเทิงวิจารณ์นินทาดาราทุกวัน คนผู้นั้นก็มีโอกาสที่จิตวิญญาณจะเสื่อมสภาพได้หากต้องหมกอยู่ในวิถีแบบนั้นย้ำๆทุกวันและยาวนาน

จะเห็นได้วา สภาพแวดล้อมวิถีชีวิตและกิจวัตรประจำวัน รวมทั้งสังคมเพื่อนฝูงรอบตัว เหล่านี้เป็นต้นล้วนมีส่วนต่อผลกระทบทางจิตวิญญาณของคน

สังคมของเรามักจะเต็มไปด้วยสิ่งครอบงำไม่ว่าทีวีวิทยุ เพื่อนฝูง ค่านิยมกระแสนิยม สังคมของเรามีอะไรบางอย่างที่มักจะขีดชักจูงให้ผู้คนไปในทางเดียวกัน เป็นไปตามกลไกลของกระแส ซึ่งหากคุณเผลอปล่อยให้ทั้งหมดครอบงำคุณ คุณจะต้องเสื่อมความเป็นตัวของตัวเอง และจิตวิญญาณของคนแม้จะแตกต่างกันบ้างแต่มักจะใกล้เคียงกันตามวิถีสังคม

จิตวิญญาณนั้นคือสิ่งที่ หลายๆเนื้อหาไม่สามารถช้ภาษากล่าวออกมาเป็นคำพูดบรรยายถึงได้ จำแต่คุณต้องใช้ประสบการณ์และปรับวิถีชีวิตให้เหมาะสม และคลุกคลีกับโลกที่ใช่ ตั้งใจปรับเปลี่ยนนิสัยให้อยู่ในร่องในรอยของวิถี และออกห่างจากสิ่งที่ชักจูงครอบงำ การปฏิบัติตัวเช่นนี้เท่านั้นที่จะทำให้คุณ เข้าถึงสภาวะหยั่งรู้ถึง จิตวิญญาณในสาขานั้นๆได้

วันนี้คุณทุกข์ใจเพราะอะไร ชีวิตคุณย่ำแย่เพราะอะไร คุณเคยทำสิ่งพลาดผิดไปเพราะอะไร วันนี้คุณควบคุมตัวเองไม่ได้ในอารมณ์บางอย่างนั่นเพราะอะไร?

จงตระหนักความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ที่มีพลัง

จงตระหนักความสำคัญของเลือกสรรจิตวิญญาณ จงตระหนักความสำคัญของการดูแลหวงแหนเฝ้าระวังเฝ้าสังเกตุจิตวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will never be published or shared and required fields are marked with an asterisk (*).